Przed skorzystaniem z Serwisu MedCena zapoznaj się z Regulaminem dostępnym pod adresem medcena.pl/regulamin/. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Update cookies preferences
Strona głównaPsychologiaTesty psychologiczne do wojska - pytania i odpowiedzi. Jak wyglądają psychotesty do...

Testy psychologiczne do wojska – pytania i odpowiedzi. Jak wyglądają psychotesty do wojska?

Testy psychologiczne, tzw. psychotesty do wojska są niezbędnym elementem procesu rekrutacji na żołnierza zawodowego, zasilającego szeregi Sił Zbrojnych RP. Pytania i odpowiedzi w psychotestach do wojska zostały skonstruowane w sposób, który pozwala ocenić m.in.: sprawność intelektualną, osobowość oraz ocenę sprawności psychomotorycznej kandydata na żołnierza. W dzisiejszym artykule przybliżamy czytelnikom, jak wyglądają psychotesty do wojska, oraz jak warto się do nich przygotować.

Jak wyglądają psychotesty do wojska?

Kto kieruje na psychotesty do wojska? 

Badania psychologiczne do czynnej służby wojskowej są przeprowadzane na podstawie skierowania, wydanego przez: 

 • Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, 
 • Dowódcę Jednostki Wojskowej, 
 • Kierownika Jednostki Organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ile kosztują psychotesty do wojska? 

Psychotesty do wojska są bezpłatne, wykonywane na koszt Ministerstwa Obrony Narodowej, wyłącznie na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Jak wyglądają psychotesty do wojska, ile trwa badanie psychologiczne? 

Psychotesty do wojska trwają ok. 3-4 godziny. Po zgłoszeniu się do jednego z Wojskowych Centrów Rekrutacji instytucja poinformuje kandydata o dokładnym terminie i godzinie rozpoczęcia testów psychologicznych.  

Kiedy można ponownie wykonać psychotesty do wojska? 

Jeśli kandydat chce ponownie przystąpić do psychotestów do wojska, może to zrobić po upływie roku od daty wydania ostatecznego orzeczenia psychologicznego.

Warto podkreślić, że psychotesty są tylko jednym z elementów procesu rekrutacyjnego do polskich Sił Zbrojnych. Wyniki psychotestów do wojska — pytania i odpowiedzi udzielone przez kandydata — są analizowane w kontekście innych aspektów, takich jak m.in.: wyniki badań lekarskich, czy testy sprawności fizycznej.

Pytania psychologiczne do wojska — jakich możemy się spodziewać?

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2022 r., o obronie Ojczyzny (Dz.U 2022 poz. 655.) i aktualnym rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2022 r, psychotesty do wojska obejmują:

1. Wywiad psychologiczny: Psycholog przeprowadza wywiad z kandydatem w celu lepszego zrozumienia jego motywacji, umiejętności interpersonalnych i ogólnego stanu psychicznego. 

Przykładowe pytania: 

 • Dlaczego zdecydowałeś/-aś się dołączyć do wojska?
 • Jakie są Twoje pasje?

2. Diagnostyczne badanie psychologiczne:

 • Ocena sprawności intelektualnej: w tym przypadku pytania i odpowiedzi w psychotestach do wojska diagnozują umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i przetwarzania informacji. 

Przykładowe pytanie: 

 • Podaj przykład sytuacji, w której musiałeś/-aś znaleźć kreatywne rozwiązanie jakiegoś problemu. 
 • Diagnostyka cech osobowości, m.in.: poziom dojrzałości emocjonalnej i społecznej, sprawność funkcjonowania kandydata w sytuacjach trudnych i stresowych, oraz ocenę sposobu działania i podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia. 

Jak wyglądają psychotesty do wojska i przykładowe pytania z tej kategorii: 

 • Jak nawiązujesz relacje z innymi ludźmi? 
 • Opowiedz o sytuacji, w której musiałeś/-aś podejmować szybkie decyzje pod presją czasu.
 • Diagnostykę sprawności psychomotorycznej: badanie przeprowadza się na specjalnej aparaturze, która mierzy czas reakcji na bodziec (m.in. kliknięcie odpowiedniego przycisku).

Pamiętaj, że ważne jest udzielenie szczerych odpowiedzi, które odzwierciedlają Twoje prawdziwe zdolności, doświadczenia i wartości. To, jak wyglądają psychotesty do wojska, służy ocenie dostosowania kandydata do wymagań służby wojskowej, więc autentyczność jest kluczowa.

Pytania i odpowiedzi w psychotestach do wojska — wyniki badania

Na podstawie uzyskanych wyników psychotestów do wojska, uprawniony psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne, które stwierdza, czy u kandydata występują lub nie występują przeciwwskazania do pełnienia czynnej służby wojskowej. 

Jeśli orzeczenie psychologa stwierdza przeciwwskazania do czynnej służby wojskowej, można się od niego odwołać w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie należy złożyć do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, za pośrednictwem Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR), w którym wydano orzeczenie psychologiczne.

Testy psychologiczne do wojska — przykładowe pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy przykładowe pytania i odpowiedzi, jakie mogą pojawić się na psychotestach do wojska:

Wyznacz liczbę x, która jest kontynuacją tej serii: 35, 18, 34, 20, 33, 22, x

a) 11

b) 32 [Prawidłowa odpowiedź]

c) 30

d) 66

Jeśli pole boiska do piłki nożnej wynosi 96 m2, a skoszenie 1 m2 boiska kosztuje 5 zł, to ile będzie kosztowało skoszenie 2/3 boiska?

 1. 64 zł
 2.  96 zł
 3.  320 zł [Prawidłowa odpowiedź]
 4.  480 zł

Wyznacz liczbę x, która jest kontynuacją tej serii: 7, 15, 46, 185, x

 1. 1110
 2. 926 [Prawidłowa odpowiedź]
 3. 824
 4. 740

Nie mam za złe osobie, jeśli wykorzystuje innych, nawet jeśli dają się wyzyskiwać.

a) tak

b) nie [Prawidłowa odpowiedź]

c) nie wiem

 Jestem bardziej wrażliwy, niż większość ludzi.

 a) tak

 b) nie [Prawidłowa odpowiedź]

c) nie wiem

Jak się przygotować na psychotesty do wojska?

Skoro już wiesz, jak wyglądają psychotesty do wojska, oraz znasz przykładowe pytania i odpowiedzi, zanim przystąpisz do badania psychologicznego, upewnij się, że:

– jesteś w pełni zdrowy i wypoczęty,

– zjadłeś sycący, pełnowartościowy posiłek. 

Pamiętaj, aby przez co najmniej 48 godzin przed badaniem powstrzymać się od spożywania alkoholu oraz innych substancji o podobnym działaniu (nie dotyczy to osób przyjmujących leki na stałe). 

W przypadku złego samopoczucia lub wystąpienia zdarzeń losowych, w celu ewentualnej zmiany terminu badań należy skontaktować się z Wojskowym Centrum Rekrutacji, w którym ma odbywać się badanie, lub z instytucją kierującą na badanie.

Co zabrać ze sobą na psychotesty do wojska?

 • Skierowanie na badanie,
 • Dowód osobisty, paszport lub książeczkę wojskową,
 • W przypadku badań na stanowisko kierowcy należy zabrać prawo jazdy,
 • Okulary, o ile z nich korzystasz,
 • Długopis.

Ponieważ procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianom, aktualnych informacji na temat tego, jak wyglądają psychotesty do wojska, zawsze warto szukać na oficjalnych stronach Ministerstwa Obrony Narodowej lub kontaktując się z wybranym oddziałem Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Bibliografia (dostępy do materiałów internetowych z dnia 17.01.2023):

 • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000655/T/D20220655L.pdf
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/badania-psychologiczne-osob-powolywanych-do-czynnej-sluzby-wojskowej-19240021
 • Art. 88. – [Badania psychologiczne osoby powołanej do czynnej służby wojskowej] – Obrona Ojczyzny. Dz.U.2022.2305 t.j. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/obrona-ojczyzny-19220069/art-88
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Rzeszowie, Informacje dla osób badanych: https://wcrrzeszow.wp.mil.pl/pozostae-2017-01-16-v/badania/
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Elblągu, Badania psychologiczne: https://wcrelblag.wp.mil.pl/pl/pages/badania/
 • Przykładowe pytania i odpowiedzi, psychotesty do wojska: https://testydowojska.pl
Natalia Tkacz-Brodacka
Natalia Tkacz-Brodacka
Magister fizjoterapii oraz copywriterka, specjalizująca się w pisaniu artykułów z zakresu szeroko pojętej medycyny i zdrowego stylu życia. Już od 6 lat dzieli się z czytelnikami swoją miłością do pisania, odkrywania najnowszych doniesień ze świata nauki, medycyny i lifestyle'u. Prywatnie mama, pasjonatka jogi, dobrej kawy i pieszych wędrówek górskich po najdalszych zakątkach świata.

Popular Doctors