Przed skorzystaniem z Serwisu MedCena zapoznaj się z Regulaminem dostępnym pod adresem medcena.pl/regulamin/. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Update cookies preferences
Strona głównaPsychologiaTesty psychologiczneTesty psychologiczne do Policji (Multiselect) – pytania i odpowiedzi. Jak wyglądają psychotesty...

Testy psychologiczne do Policji (Multiselect) – pytania i odpowiedzi. Jak wyglądają psychotesty do Policji?

Przystąpienie do testów psychologicznych to obowiązkowy etap podczas rekrutacji do pracy w Policji. Testy te, zwane także psychotestami Multiselect, mają na celu ocenę predyspozycji intelektualnych oraz emocjonalnej stabilności kandydatów. Zobacz, jak wyglądają przykładowe pytania, odpowiedzi i zadania, które mogą się pojawić.

Może Cię zainteresować: Testy psychologiczne do wojska – pytania i odpowiedzi. Jak wyglądają psychotesty do wojska?

Jak wyglądają psychotesty do policji?

Testy psychologiczne do policji budzą wiele obaw wśród kandydatów. W gruncie rzeczy nie wiadomo bowiem, jakich rzeczy może wymagać psycholog. Funkcjonariusze jednak uspokajają i doradzają, aby po prostu być sobą i postarać się zachować spokój ducha – gdyż tylko wtedy wyniki testów psychologicznych będą miarodajne. Według oficjalnych informacji z “Komendy Stołecznej Policji w Warszawie – Poradnik Dla Kandydata” (https://rekrutacja-ksp.policja.gov.pl/wpd/), psychotesty Multiselect składają się z 3 etapów:

 • indywidualnego badania kandydata przed komputerem,
 • rozmowy z psychologiem,
 • testu “papier-ołówek”.

Mają one na celu sprawdzenie predyspozycji intelektualnych kandydata, a także jego zachowania społeczne, stabilność (np. emocjonalną) i postawę w pracy.

Jak wygląda skierowanie na psychotesty do policji?

Na testy psychologiczne do policji kieruje się kandydatów w trakcie procesu rekrutacyjnego. Decyzję wydaje komisja rekrutacyjna, która funkcjonuje w ramach danej komendy wojewódzkiej policji. To właśnie ta komisja, złożona z przedstawicieli różnych działów Policji, w tym psychologów, jest odpowiedzialna za przeprowadzenie i ocenę testów psychologicznych w trakcie rekrutacji do służby.

Ile kosztują psychotesty do policji?

Testy psychologiczne do policji są bezpłatne, nie wiążą się z bezpośrednimi kosztami dla kandydatów. Koszt przeprowadzenia tych testów pokrywa Policja jako część ogólnego procesu rekrutacyjnego. Kandydaci nie muszą też płacić za udział w żadnym innym etapie rekrutacji do Policji.

Ile trwa badanie psychologiczne do policji?

Choć główna rozmowa kwalifikacyjna, która jest częścią oceny, rzadko kiedy przekracza 30 minut, to całość testu psychologicznego może trwać nawet ponad 5 godzin (źródło: Wydział Doboru KWP w Łodzi, https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/krok/63434,ETAPY-REKRUTACJI.html). 

Jak długo są ważne psychotesty do policji?

Wyniki testów psychologicznych do policji są ważne przez 24 miesiące (2 lata) od dnia przeprowadzenia badania. To oznacza, że po tym okresie, jeśli kandydat nadal będzie zainteresowany dołączeniem do policji, będzie musiał ponownie przejść przez proces oceny psychologicznej.

Kiedy można ponownie wykonać psychotesty do policji?

Jeśli kandydat do policji w Polsce otrzyma negatywny wynik z testów psychologicznych, może ponownie przystąpić do nich po upływie 12 miesięcy od daty otrzymania negatywnego wyniku​. Jest to czas, który umożliwia kandydatowi przygotowanie się do ponownej oceny psychologicznej.

Testy psychologiczne do policji – jak się do nich przygotować?

Koniecznie zabierz ze sobą dowód osobisty, długopis i ołówek. Ze względu na długi czas trwania psychotestów, weź także coś do picia i jedzenia – odradzamy jednak kawy i napojów energetycznych, które mogą zaburzyć wynik testu psychologicznego. Oprócz tego:

 • przez 24 godziny zrezygnuj ze środków psychoaktywnych, takich jak alkohol czy niektóre leki (chyba że przyjmujesz je na stałe z polecenia lekarza – nie zapomnij jednak poinformować o tym psychologa);
 • zadbaj o odpowiedni, schludny ubiór – z pewnością będziesz oceniany / oceniana nie tylko po udzielonych odpowiedziach podczas psychotestu, ale też po wyglądzie zewnętrznym;
 • dobrze się wyśpij i odpocznij – test, mimo że odbywa się na siedząco, jest bardzo męczący;
 • pamiętaj, aby dokładnie słuchać poleceń.

Możesz też zapoznać się z przykładowymi pytaniami i zadaniami, które często trafiają się podczas testów psychologicznych do policji.

Psychotesty do policji multiselect pytania i odpowiedzi

Testy psychologiczne do policji – pytania i odpowiedzi

Choć nie istnieje publicznie dostępna baza pytań do testów psychologicznych do policji, możemy wymienić kilka często pojawiających się zagadnień (na podstawie zeznań byłych policjantów). Niemal na pewno możesz spodziewać się pytań w stylu:

 • “Co motywuje Cię do tego, aby zostać policjantem?”
 • “Dlaczego chcesz zostać akurat policjantem, a nie innym funkcjonariuszem?”
 • “Kim chciałbyś / chciałabyś zostać, jeśli nie mógłby to być policjant?”

Pomoże to psychologowi w zrozumieniu Twoich wewnętrznych motywacji, a być może nawet we wstępnym określeniu typu osobowości. Przygotowaliśmy dla Ciebie także inne przykładowe pytania i odpowiedzi, które mogą pojawić się podczas testów psychologicznych do policji (w szczególności na etapie testu “papier-ołówek”):

 1. Czy gdy ktoś wyrządzi Ci krzywdę, masz ochotę wymierzyć mu karę – choćby dla zasady?

Tak

Nie

Nie wiem

 1. Czy łatwo dajesz się zdenerwować, a nawet codzienne sytuacje wyprowadzają Cię z równowagi?

Tak

Nie

Nie wiem

 1. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się przekroczyć prawo?

Tak (wyjaśnij dlaczego)

Nie

Nie wiem

 1. Czy podejmujesz działania, które pomagają Ci zachować dobre zdrowie psychiczne?

Tak (wyjaśnij jakie)

Nie

Nie wiem

 1. Czy łatwo adaptujesz się do nowych sytuacji, jesteś elastyczny / elastyczna w swoich działaniach?

Tak (podaj przykłady)

Nie

Nie wiem

 1. Czy boisz się zwrócić o pomoc do przyjaciół, jeśli jest Ci ona niezbędna?

Tak

Nie

Nie wiem

 1. Czy lubisz czytać o sprawach / aktualnościach związanych z pracą w Policji?

Tak

Nie

Nie wiem

 1. Czy potrafisz zaopiekować się i zapewnić wsparcie psychologiczne dziecku lub osobie starszej?

Tak (wyjaśnij jak to zrobisz)

Nie

Nie wiem

 1. Czy często zamartwiasz się wydarzeniami z przeszłości i żyjesz z głową w chmurach?

Tak

Nie

Nie wiem

 1. Czy jeśli Twój najlepszy przyjaciel z pracy zachowa się nieetycznie, upomnisz go?

Tak

Nie

Nie wiem

Jednak podczas testów psychologicznych do policji możesz natknąć się nie tylko na pytania zamknięte, ale też otwarte. Są dużo bardziej wymagające, a przykładowe z nich brzmią następująco:

 1. “Jakie są Twoje oczekiwania co do życia zawodowego?
 1. “Jakie cechy uważasz za najważniejsze dla policjanta?
 1. “Co myślisz o pracy pod presją czasu?
 1. “Jakie są Twoje strategie na zarządzanie czasem?
 1. “Co robisz, aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe?
 1. “Jak oceniasz swoją zdolność do przewidywania konsekwencji swoich działań?
 1. “Jak radzisz sobie z niepewnością, lękiem i strachem?
 1. “Jakie są Twoje oczekiwania wobec przełożonych?
 1. “Jak reagujesz na krytykę ze strony przełożonych?
 1. “Jak byś zareagował / zareagowała, gdyby przestępca groził Ci pistoletem?”

Testy psychologiczne do policji – przykładowe zadania

Psychotesty Multiselect do policji to nie tylko pytania, ale też zadania sprawdzające zdolności intelektualne kandydata. Przykładowe zadanie sprawdzające umiejętność liczenia to na przykład:

“Oblicz miesięczną średnią mandatów z 2023, jeśli w okresie styczeń-kwiecień funkcjonariusze wystawiali po 100 mandatów miesięcznie, w okresie maj-wrzesień po 165 a w okresie październik-grudzień po 180”.

Odpowiedź to oczywiście 147 mandatów miesięcznie (w zaokrągleniu).

Wynika to z obliczeń: (100 × 4 + 165 × 5 + 180 × 3) / 12

Oprócz tego możesz zostać poproszony / poproszona o zapoznanie się z obrazkiem, zapamiętanie go, a następnie odpowiadanie na pytania z nim związane, np.:

 • “czy na obrazku widniała kobieta ubrana w czerwoną sukienkę?”
 • “czy zegar widoczny na obrazku wskazywał godzinę 13:00?”
 • “czy mężczyzna widniejący na obrazku był czymś widocznie zaniepokojony?”

Tego typu zadanie pomoże psychologowi w ocenie Twojej pamięci (krótkotrwałej i długotrwałej), niezbędnej podczas prowadzania śledztwa. Alternatywnie, zamiast obrazka możesz być Ci pokazany kawałek tekstu / opowiadania.

Jak wyglądają psychotesty do policji – kilka przykładów

💡 Przykład 1: Michał, kandydat do policji, miał obawy przed psychotestami. Dzięki przestudiowaniu dostępnych materiałów i skupieniu się na odpoczynku przed egzaminem, udało mu się przejść przez wszystkie etapy pozytywnie. Uważne słuchanie instrukcji i spokój pomogły mu osiągnąć zadowalający wynik.

💡 Przykład 2: Agnieszka przystąpiła do testów psychologicznych z dużą dozą stresu, co negatywnie wpłynęło na jej wyniki. Po nieudanym pierwszym podejściu, wykorzystała rok na lepsze przygotowanie się emocjonalne i intelektualne, korzystając z porad psychologa oraz uczestnicząc w kursach rozwijających umiejętności potrzebne policjantom. Dzięki temu jej drugie podejście do testów było już udane.

💡 Przykład 3: Tomasz, zainteresowany karierą w policji, zdecydował się na uczestnictwo w psychotestach. Chociaż początkowo czuł się pewnie, obawy przed testem „papier-ołówek” sprawiły, że zaczął szukać informacji o typowych pytaniach i zadaniach. Po zgłębieniu materiałów dostępnych online i rozmowie z byłym policjantem, Tomasz lepiej zrozumiał, czego może się spodziewać.

Testy psychologiczne do policji – często zadawane pytania (FAQ)

Jak wyglądają psychotesty do policji?

Psychotesty składają się z testów komputerowych, rozmowy z psychologiem i testów pisemnych. Mają na celu ocenę umiejętności intelektualnych i stabilności emocjonalnej.

Czy psychotesty do policji są trudne?

Trudność testów może być różna, zależnie od predyspozycji kandydata. Ważne jest, aby pozostać spokojnym i skoncentrowanym.

Ile trwa badanie psychologiczne do policji?

Całość testu psychologicznego, wliczając rozmowę kwalifikacyjną, może trwać ponad 5 godzin.

Jak przygotować się do psychotestów do policji?

Przygotowanie obejmuje wypoczynek, unikanie substancji psychoaktywnych i kawy przed testem oraz przygotowanie mentalne do zadań testowych.

Co robić, jeśli nie zdałem psychotestów do policji?

Możesz przystąpić do testów ponownie po 12 miesiącach, co daje czas na przygotowanie się i poprawę swoich wyników.

Zespół MedCena
Zespół MedCena
Ten artykuł został napisany przez specjalistów z portalu MedCena, fascynujących się medycyną i pokrewnymi tematami. W skład naszego zespołu wchodzą m.in. doktorzy i magistrzy interesujący się nauką o leczeniu chorób.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popular Doctors