Przed skorzystaniem z Serwisu MedCena zapoznaj się z Regulaminem dostępnym pod adresem medcena.pl/regulamin/. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Update cookies preferences
Strona głównaBadaniaNormy cukru we krwi w Niemczech, USA, w innych krajach

Normy cukru we krwi w Niemczech, USA, w innych krajach

Poziom glukozy we krwi, jako jeden z kluczowych wskaźników zdrowia metabolicznego,  odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Warto wiedzieć, że normy cukru we krwi w innych krajach mogą różnić się od tych, obowiązujących w Polsce. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jakie normy cukru we krwi obowiązują w Niemczech, a jakie w USA. Dodatkowo wyjaśniamy, z czego wynikają różnice pomiędzy normami cukru we krwi w latach 80-tych, a tymi obowiązującymi obecnie.

Jak wyglądają normy cukru we krwi w innych krajach?

Normy cukru we krwi w innych krajach różnią się nieznacznie, odzwierciedlając regionalne różnice w diecie, genetyce populacji oraz innych czynnikach zdrowotno-środowiskowych. W niektórych krajach przyjmuje się, że prawidłowy poziom glukozy na czczo mieści się w przedziale od 70 do 99 mg/dl (3,9 do 5,5 mmol/l), podczas gdy poziom glukozy mierzony 2-godziny po posiłku nie powinien przekraczać 140 mg/dl (7,8 mmol/l).

Normy cukru we krwi w innych krajach: wg. WHO i organizacji Diabetes UK (Wielka Brytania) cukrzycę można zdiagnozować, gdy objawy cukrzycy (np. wielomocz, wzmożone pragnienie, częste odczuwanie zmęczenia) współwystępują z:

  • stężeniem glukozy w osoczu na czczo równym lub wyższym niż 126 mg/dl (≥ 7,0 mmol/l) lub
  • losowym stężeniem glukozy w osoczu równym lub wyższym niż 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l) lub
  • stężeniem glukozy w osoczu równym lub wyższym niż 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l) 2- godziny po spożyciu 75g bezwodnej glukozy — test doustnego obciążenia glukozą (OGTT).

Dodatkowo, w diagnostyce cukrzycy wykorzystuje się badanie HbA1c – hemoglobiny glikowanej (długoterminowe stężenie glukozy we krwi).

WHO podkreśla, że rozpoznanie cukrzycy nie powinno opierać się na pojedynczym oznaczeniu poziomu glukozy we krwi.

Normy cukru we krwi w Niemczech

W Niemczech normy cukru we krwi są określone zgodnie z międzynarodowymi standardami medycznymi. Niemieckie instytucje zdrowotne i lekarze zalecają regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi, zwłaszcza dla osób z grupy zwiększonego ryzyka. 

Normy cukru we krwi w Niemczech:

  • w przypadku osób zdrowych optymalny poziom glukozy na czczo nie powinien przekraczać 100 mg/dl (5,6 mmol/l)
  • pomiar stężenia glukozy po spożyciu posiłku nie powinien przewyższać 140 mg/dl (7,8 mmol/l).

Normy cukru we krwi w Niemczech stanowią integralną część kompleksowej opieki medycznej, wspieranej przez kampanie zdrowotne, mające na celu podnoszenie świadomości dotyczącej ryzyka i skutecznego zarządzania cukrzycą. Niemcy promują proaktywne podejście do zdrowia, zachęcając obywateli do regularnych badań kontrolnych i dbania o swoje dobre samopoczucie.

Normy cukru we krwi w USA 

W Stanach Zjednoczonych (USA), normy dotyczące poziomu cukru we krwi kształtują się zgodnie z międzynarodowymi standardami. 

Według American Diabetes Association (ADA), prawidłowy poziom glukozy na czczo u dorosłych powinien utrzymywać się poniżej 100 mg/dl (5,6 mmol/l), natomiast poziom glukozy 2 godziny po posiłku nie powinien przekraczać 140 mg/dl (7,8 mmol/l). Normy cukru we krwi w USA są często aktualizowane, aby odzwierciedlać najnowsze badania naukowe i praktyki kliniczne.

W USA istnieje także kategoria stanu przedcukrzycowego, w którym poziom cukru we krwi jest podwyższony, ale nie wystarczająco wysoko, aby rozpoznać cukrzycę typu 2. W stanie przedcukrzycowym glikemia na czczo mieści się w przedziale od 100 mg/dL do 125 mg/dL (5,6 mmol/L do 6,9 mmol/L)

Te normy cukru we krwi w USA stanowią podstawę dla programów zdrowotnych, których celem jest zmniejszenie częstości występowania cukrzycy i poprawa jakości życia pacjentów.

Normy cukru we krwi w latach 80-tych

Normy cukru we krwi w latach 80-tych różnią się do tych, które obowiązują współcześnie — dlaczego? W tamtym okresie norma glukozy na czczo wynosiła 120 mg/dl, czyli o 20 mg/dl więcej, niż obecnie przyjęte standardy. Ten zauważalny spadek wartości normatywnych jest rezultatem zmiany metody pomiaru, która wówczas opierała się na metodzie orto-toluidynowej, która wyparła stosowaną jeszcze wcześniej metodę redukcyjną Hagedorna-Jansena. 

Metoda kolorymetryczna z użyciem orto-toluidyny wykazywała wyniki wyższe o ok. 20-30% w porównaniu do rzeczywistych wartości glukozy we krwi. Normy cukru we krwi w latach 80-tych zostały więc ustalone na podstawie wyników zawyżonych, co wprowadzało pewne nieścisłości w interpretacji wyników badań. Wraz z postępem technologii medycznej, wprowadzono nową, bardziej precyzyjną metodę pomiaru, opartą na analizie enzymatycznej.

Współczesne zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) oraz WHO są zgodne z międzynarodowymi standardami i — jak wiemy — odbiegają od norm cukru we krwi, stosowanych w latach 80-tych.

Zmiana norm cukru we krwi w ciągu ostatnich dwóch dekad podkreśla rolę postępu w dziedzinie medycyny i technologii diagnostycznej. Precyzyjne pomiary stanowią kluczowy element w skutecznym zarządzaniu cukrzycą i utrzymaniu zdrowego stylu życia dla osób z tą chorobą.

Bibliografia (dostępy do materiałów internetowych z dnia 22.01.2023):

  • ,,Normy glikemii i stężenie glukozy we krwi wskażą stan przedcukrzycowy i cukrzycę”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków: https://diabetyk.org.pl/normy-glikemii-i-stezenie-glukozy-we-krwi-wskaza-stan-przedcukrzycowy-i-cukrzyce/
  • ,,W jaki sposób jest diagnozowana cukrzyca typu 2?” (Wsparcie naukowe: dr Oana Patricia Zaharia): https://www.diabinfo.de/pl/zycie-z-cukrzyca/cukrzyca-typu-2/podstawy/diagnostyka.html
  • DIABETES. UK: ,,Kryteria diagnostyczne cukrzycy — zalecenia WHO” https://www.diabetes.org.uk/for-professionals/improving-care/clinical-recommendations-for-professionals/diagnosis-ongoing-management-monitoring/new_diagnostic_criteria_for_diabetes
  • Bozena Antes-Maciejczyk, Ewa Panek, Maria Bura, Oznaczanie glukozy w surowicy metoda enzymatyczna z zastosowaniem automatycznego analizatora glukozy, Diagn. Lab., 1979, Xv, Nr 6
  • ,,Jak zmieniały się normy cukru we krwi?”: https://www.mojacukrzyca.org/?a=text&id=5721&des=jak-zmienialy-sie-normy-cukru-we-krwi
Natalia Tkacz-Brodacka
Natalia Tkacz-Brodacka
Magister fizjoterapii oraz copywriterka, specjalizująca się w pisaniu artykułów z zakresu szeroko pojętej medycyny i zdrowego stylu życia. Już od 6 lat dzieli się z czytelnikami swoją miłością do pisania, odkrywania najnowszych doniesień ze świata nauki, medycyny i lifestyle'u. Prywatnie mama, pasjonatka jogi, dobrej kawy i pieszych wędrówek górskich po najdalszych zakątkach świata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popular Doctors