Przed skorzystaniem z Serwisu MedCena zapoznaj się z Regulaminem dostępnym pod adresem medcena.pl/regulamin/. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Update cookies preferences
Strona głównaPsychiatriaDobrowolne zgłoszenie się do szpitala psychiatrycznego

Dobrowolne zgłoszenie się do szpitala psychiatrycznego

Dobrowolne zgłoszenie się do szpitala psychiatrycznego to krok, który może okazać się niezbędny dla osób potrzebujących profesjonalnej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Jak przebiega ten proces, jakie dokumenty są potrzebne i jakie prawa przysługują pacjentowi? W artykule przedstawiamy informacje dotyczące dobrowolnej hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym.

Czy można dobrowolnie zgłosić się do szpitala psychiatrycznego?

Istnieje możliwość dobrowolnego zgłoszenia się do szpitala psychiatrycznego przez osobę, która czuje potrzebę wsparcia lub otrzymania profesjonalnej pomocy w zakresie problemów psychicznych. Choć najczęściej niezbędne jest skierowanie do szpitala psychiatrycznego, to w nagłych przypadkach, kiedy istnieje ryzyko pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, proces dobrowolnej hospitalizacji może być inicjowany przez samą osobę poszukującą pomocy, bez skierowania. Kluczowe jest jednak uznanie przez personel medyczny lub lekarza potrzeby hospitalizacji oraz ocena, czy warunki szpitalne są niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i bezpieczeństwa pacjentowi. Dobrowolna hospitalizacja daje pacjentowi możliwość skorzystania z różnorodnych form terapii i wsparcia, co może przyczynić się do szybszej poprawy jego stanu psychicznego.

💡 Przykład 1: Agnieszka czuła się przytłoczona i zmagająca się z ciężką depresją. Postanowiła dobrowolnie zgłosić się do szpitala psychiatrycznego. Z pomocą lekarza rodzinnego uzyskała skierowanie i zgłosiła się na oddział psychiatryczny, gdzie otrzymała niezbędne wsparcie i terapię. Jej pobyt w szpitalu trwał 4 tygodnie, a po wypisie kontynuowała leczenie ambulatoryjne.

Jak przebiega dobrowolne zgłoszenie się na obserwację psychiatryczną?

W większości przypadków dobrowolne zgłoszenie się na obserwację psychiatryczną wymaga specjalnego skierowania i wyrażenia pisemnej zgody na przyjęcie, podpisanej przez osobę z zaburzeniami psychicznymi. Ważność takiego skierowania wynosi 14 dni, chyba że pacjent został wpisany na listę osób oczekujących na przyjęcie. W takim przypadku ważność skierowania wydłuża się o czas oczekiwania. Pacjent ma prawo zgłosić się do dowolnego szpitala psychiatrycznego, na terenie kraju. Ich lista znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Istnieją jednak przypadki, kiedy osoba przyjmowana nie jest w stanie udzielić zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Kiedy karetka zabiera do szpitala psychiatrycznego?

Jakie dokumenty wymagane są przy dobrowolnym zgłoszeniu się do szpitala psychiatrycznego?

Wiele zależy tak naprawdę od konkretnego szpitala i wewnętrznych procedur tam panujących, jednak najczęściej pacjent zgłaszający się dobrowolnie do szpitala psychiatrycznego powinien mieć ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • skierowanie od lekarza,
 • dowód ubezpieczenia.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mówi o tym, że poza osobami objętymi obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, z tego typu świadczeń korzystać mogą także osoby inne niż ubezpieczone, które są obywatelami polskimi, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie spełniają określone kryterium dochodowe. Oznacza to, że ubezpieczenie nie jest niezbędnym dokumentem podczas dobrowolnego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego.

Jak otrzymać potwierdzenie praw osoby nieubezpieczonej do świadczeń zdrowotnych?

Decyzja taka wydawana jest na wniosek świadczeniobiorcy, ale też z inicjatywy organu gminy lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, przez wójta, burmistrza lub prezydenta. W przypadku, kiedy wystąpi stan nagły, decyzja taka może zostać wydana także na wniosek świadczeniodawcy, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej, który został złożony natychmiast po udzieleniu świadczenia. Wydana decyzja jest ważna przez okres 90 dni, licząc od dnia wydania lub daty rozpoczęcia świadczeń zdrowotnych. Jeżeli zajdzie potrzeba wydłużenia okresu uprawnień, to konieczne będzie ponowne wystąpienie ze stosownym wnioskiem o wydanie kolejnej decyzji.

W niektórych szpitalach psychiatrycznym możliwe jest skorzystanie przez osoby nieubezpieczone ze świadczeń, które wynikają bezpośrednio z ustaw:

 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • o ochronie zdrowia psychicznego.

Może Cię zainteresować: Ile trwa pobyt w szpitalu psychiatrycznym?

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Każda osoba, która została przyjęta do szpitala psychiatrycznego, niezależnie od tego czy odbyło się to pod przymusem, czy też dobrowolnie, ma prawo skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Jest to urzędnik, który nie jest pracownikiem szpitala, a jego głównym zadaniem jest dbanie o poszanowanie praw pacjenta, ze szczególną uwagą na osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach. W przypadkach, kiedy dostrzeże on, że godność danego pacjenta jest naruszana, ma on prawo do interwencji. Rzecznik ma także prawo do pełnego dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, także bez jego odrębnej zgody. Do jego zadań należy także:

 • analiza, czy dany pacjent jest świadomy i wie, dlaczego przebywa w szpitalu psychiatrycznym,
 • informowanie pacjentów o ich prawach,
 • edukowanie pacjentów szpitala psychiatrycznego o tym, jak postępować, aby ich prawa były przestrzegane.

💡 Przykład 2: Tomasz zauważył nasilenie objawów lękowych i trudności w funkcjonowaniu. Postanowił samodzielnie zgłosić się do szpitala psychiatrycznego. Mimo braku skierowania, został przyjęty na oddział w trybie nagłym. Personel medyczny uznał konieczność hospitalizacji, a Tomasz po 3 tygodniach intensywnej terapii poczuł znaczną poprawę swojego stanu zdrowia.

Co w przypadku, kiedy lekarz nie stwierdzi konieczności leczenia w szpitalu psychiatrycznym?

Zasadność zgłoszenia do szpitala psychiatrycznego jest sprawdzana przez lekarza, który określa, czy dana osoba wymaga hospitalizacji. W przypadku, gdy lekarz nie stwierdzi konieczności leczenia w szpitalu psychiatrycznym, istnieją inne możliwości wsparcia dla osób z problemami psychicznymi. Jedną z opcji jest terapia ambulatoryjna, która polega na regularnych spotkaniach pacjenta z terapeutą w gabinecie medycznym lub przychodni psychiatrycznej. Terapia ta może obejmować sesje indywidualne, terapię grupową oraz porady psychologiczne, dzięki którym pacjent może uzyskać pomoc w radzeniu sobie z trudnościami psychicznymi oraz rozwijać umiejętności potrzebne do skutecznego funkcjonowania w życiu codziennym.

Może Cię zainteresować: Jak wygląda obserwacja w szpitalu psychiatrycznym?

Dobrowolne zgłoszenie się do szpitala psychiatrycznego – podsumowanie

Dobrowolne zgłoszenie się do szpitala psychiatrycznego to możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy i różnorodnych form terapii. Proces ten wymaga zazwyczaj skierowania i wyrażenia pisemnej zgody, a pacjent ma prawo do pełnej informacji o przysługujących mu prawach. W przypadku braku potrzeby hospitalizacji, istnieją alternatywne formy wsparcia, takie jak terapia ambulatoryjna. Ważne jest, aby każda osoba potrzebująca pomocy zdrowia psychicznego miała dostęp do odpowiedniego wsparcia i opieki.

Dobrowolne zgłoszenie się do szpitala psychiatrycznego – sekcja FAQ

Czy można dobrowolnie zgłosić się do szpitala psychiatrycznego?

Tak, osoba potrzebująca wsparcia psychicznego może dobrowolnie zgłosić się do szpitala psychiatrycznego. W nagłych przypadkach możliwe jest przyjęcie bez skierowania.

Jak przebiega dobrowolne zgłoszenie się na obserwację psychiatryczną?

Wymaga to zazwyczaj skierowania i wyrażenia pisemnej zgody na przyjęcie. Skierowanie ma ważność 14 dni, chyba że pacjent jest na liście oczekujących, co wydłuża okres ważności.

Jakie dokumenty są potrzebne przy dobrowolnym zgłoszeniu się do szpitala psychiatrycznego?

Najczęściej wymagane dokumenty to dowód osobisty, skierowanie od lekarza oraz dowód ubezpieczenia, choć ubezpieczenie nie jest zawsze konieczne.

Czy osoba nieubezpieczona może zostać przyjęta do szpitala psychiatrycznego?

Tak, osoby nieubezpieczone mogą korzystać z opieki zdrowotnej, jeśli spełniają określone kryteria dochodowe lub w ramach ustaw o ochronie zdrowia psychicznego, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Jak uzyskać potwierdzenie praw do świadczeń zdrowotnych dla osoby nieubezpieczonej?

Decyzja ta może być wydana przez wójta, burmistrza lub prezydenta na wniosek świadczeniobiorcy lub odpowiednich organów. Jest ważna przez 90 dni od wydania.

Kim jest Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego?

To urzędnik dbający o poszanowanie praw pacjentów w szpitalach psychiatrycznych, mający prawo do interwencji i pełnego dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów.

Co zrobić, jeśli lekarz nie stwierdzi konieczności leczenia w szpitalu psychiatrycznym?

W takim przypadku możliwe są alternatywne formy wsparcia, takie jak terapia ambulatoryjna, obejmująca sesje indywidualne, terapię grupową i porady psychologiczne.

Czy pacjent może skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta?

Tak, każdy pacjent ma prawo skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, aby uzyskać pomoc w ochronie swoich praw.

Jakie są prawa pacjenta przy dobrowolnym zgłoszeniu się do szpitala psychiatrycznego?

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, planie leczenia oraz do kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Jak długo trwa leczenie w szpitalu psychiatrycznym przy dobrowolnym zgłoszeniu?

Czas trwania leczenia zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, diagnozy oraz planu terapeutycznego ustalonego przez lekarzy.

Bibliografia:

 1. https://pacjent.gov.pl/system-opieki-zdrowotnej/szpitale-psychiatryczne-i-rzecznicy#:~:text=Do%20szpitala%20psychiatrycznego%20mo%C5%BCe%20by%C4%87,szpitala%20psychiatrycznego%20na%20terenie%20kraju.
 2. https://www.gov.pl/web/rpp/uprawnienia-rzecznika-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego
 3. Szpitale psychiatryczne w Polsce – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
 4. https://publicum.umed.lodz.pl/info.seam?id=AMLc77e4bf5bbb14863b96b4cf3b6a16302

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popular Doctors